Hasan Husen Assagaf

Posts Tagged ‘biografi’

Ringkasan Biografi Nabi

Posted by HASAN HUSEN ASSAGAF pada Juli 5, 2008

Kartu Keluarga Nabi SAW

 

No. Kartu Keluarga

1-5-25-313-124000

1

Pertama makhluk diciptakan Allah adalah nur Nabi Muhammad saw

5

Nabi kelima yang mendapatkan julukan U’lil A’zmi dari 5 nabi ( Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad)

313

Rasul ke 313 yang diutus Allah ke Bumi bagi manusia

124000

Jumlah nabi yang di utus ke Bumi dan Rasulallah saw adalah akhir nabi

 

Ringkasan Biografi Nabi SAW

 

Nama

Muhammad Rasulallah SAW

Nama Bapak

Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah

Nama Ibu

Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah

Nama Nenek dari Bapak

Fatimah binti Umar Al-Makhzumiyah

Nama Nenek dari Ibu

Burrah binti Abdul U’za’ bin Utsman bin Abduddar bin Qushay bin Kilab bin Murrah

Warga Negara

Muslim Quraisyi Hasyimi

Tempat dan Tanggal Lahir

Makkah, dekat Al-Shofa di Rumah Abi Thalib (sekarang dijadikan Perpustakaan Makkah), hari Senen 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijrah bertepatan tanggal 20 April 570 M

Nama Bidan

Syaffa binti A’uf (Ummu Abdurahman)

Nama Pengasuh

Ummu Aiman

Nama Penyusu

1-  Stuaibah Al-Aslamiyah (Budak Abu Lahab)

2 – Halimah binti Abi Dhuaib Al-Sa’diyyah (Istri Harist bin Abdul U’zza)

Tempat dan Tanggal Diutus

Goa Hira, Makkah 27 Ramadhan 13 Sebelum Hijrah (17 Agustus 609M)

Tempat dan Tanggal Wafat

Madinah 12 Rabiul Awal 11 H bertepatan tanggal 6 Juni 632M

Jenis Kelamin

Pemimpin Laki Laki

Agama

Pemimpim Muslimin

Alamat

Makkah dan Madinah, Masjid Nabawi

Pekerjaan

1-Pengembala domba di masa kecil

2- Pedagang sampai usia 40 tahun

3- Rasul dan Nabi sebagai rahmat bagi alam semesta

Tanda Tanda Istimewa

1 – Stempel kenabian atara kedua bahunya

2 – Dipayungi awan dalam setiap pepergian

Tanda Tanda Jasmani

Berperawakan sedang, Berkulit putih kemerah merahan, berdahi lebar, berambut hitam dan panjang, bermata jeli, bertubuh sempurna, sedap dipandang mata, lesung pipit, senyumnya menarik, tidak ada seorang pun di dunia yang menyamainya dalam keindahan tubuh dan kesempurnaan jasad.

Saudara Susu Nabi

Dari Stwaibah:

1- Abdullah bin Jahsy

2- Hamzah bin Abdul Muthalib

3- Abu Salamah bin Abdul Asad

4- Masruh ibnu Stuaibah

Dari Halimah Al-Sa’diyyah

1- Abdullah bin Harist

2- Anisah binti Harist

3- Hudhafah binti Harist

Istri-Istri Nabi

1- Khadijah binti Khuailid

2- Saudah binti Zama’h

3- A’isyah binti Abu bakar As-Shiddik

4- Hafshah binti Umar bin Khattab

5- Zeinab binti Khuzaimah

6- Hind binti Hudhaifah

7- Zainab binti Jahsy

8- Juwairiyah binti Harist

9- Shafiyyah binti hay

10- Ramlah binti Abi Sufyan

11- Maimunah binti Al-Harist

12- Mariya binti Syamu’n

Putra Putri Nabi

1- Qasim

2- Abdullah (Al-Thayyib atau Al-Thahir)

3- Ibrahim

4- Zainab

5- Ruqayyah

6- Ummu Kalstum

7- Fatimah

Cucu Cucu Nabi

1- Ali

2- Abdullah

3- Hasan

4- Husen

5- Muhsin

6- Umamah

7- Ummu Kalstum

8- Zainab

Paman Nabi

(Dari Bapak)

1- Zubair (Abu Thahir)

2- Abu Thalib (Abdu Manaf)

3- Abbas

4- Dhirar

5- Hamzah

6- Al-Muqawm

7- Hijl

8- Harist

9- Abu lahab (Abdul U’zza’)

10- Ghaidaq

11-Abdul Ka’bah

12- Qustm

Bibi Nabi

(Dari Bapak)

1- Ummu Hakim Al-Baidha’

2- A’tikah

3- Umaimah

4- Arwa’

5- Burrah

6- Shafiyyah

Paman Nabi

(Dari Ibu)

1- Al-Aswad bin Yaghust

2- Abdullah bin Al-Arqam bin Yaghust

Kartu Keluarga Nabi Saw

Ringkasan Biografi Nabi

Istri Istri Nabi

Putra Putri Nabi

♣ Cucu Cucu Nabi

♣ Peninggalan Nabi

♣ Kenapa Nabi Berpoligami

Slide (pps) Biografi Nabi

Iklan

Posted in 1- Ringkasan Biografi Nabi | Dengan kaitkata: , , , , , , , | 19 Comments »